ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด คัดสรรวัตถุดิบเกรด A ที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจึงทำให้ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

Quality Standard Plastic BG

Our Standard / Certification

ความมุ่งมั่นของ แสงรุ่งกรุ๊ป ในด้านคุณภาพควบคู่ไปกับโรงงานผลิตที่ทันสมัยทำให้ บริษัท ได้รับมาตรฐานและการรับรองคุณภาพระดับสากลมากมาย 

มาตรฐาน ISO 9001:2015

ISO 9001: 2015

ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับ ข้อกำหนดตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของลูกค้าและที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานนี้ได้รับสำหรับการผลิตโพลีโพรพิลีนเทอร์โมฟอร์มสำหรับบรรจุภัณฑ์

Certificate of UN Standard

Certificate of UN Standard

UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods สินค้าอันตรายจะทำการขนส่งได้ต่อเมื่อให้บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมและถูกต้องตามข้อกำหนด ภาชนะหรือหีบห่อสำหรับบรรจุสินค้าอันตรายจะต้องมีสัญลักษณ์ ฉลาก หรือ เครื่องหมาย ดังนี้ 

 1. ฉลากที่แสดงประเภทของสินค้าอันตราย (UN-Class labeling)
 2. เลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตรายตามข้อกำหนด UN (UN number)
 3. ชื่อของสินค้าอันตราย (Proper Shipping Name)
 4. การทำเครื่องหมายเพื่อแสงว่าเป็นภาชนะบรรจุที่ผ่านการทดสอบ (Marking)

ภาชนะที่บรรจุสินค้าอันตรายที่ได้มาตรฐานตามที่ UN กำหนดแบ่งออกตามระดับความเป็นอันตราย

ระดับความเป็นอันตราย

 • I อันตรายมาก
 • II อันตรายปานกลาง
 • III อันตรายน้อย

ตัวอักษรแสดงกลุ่มการบรรจุ

 • X สำหรับกลุ่มการบรรจุ I, II และ III
 • Y สำหรับกลุ่มการบรรจุ II และ III
 • Z สำหรับกลุ่มการบรรจุ III

การทำเครื่องหมายบนภาชนะบรรจุสินค้าอันตรายเพื่อแสดงว่าเป็นภาชนที่ผ่านการทดสอบ สามารถนำมาใช้งานได้ของถังเหล็กฝาด้านบน เปิดออกไม่ได้ ใช้บรรจุของเหลว

Grade A HDPE Material

มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทนต่อสารเคมี มีลักษณะขุ่น ยืนหยุ่น ผิวไม่มันเงา แข็ง เหนียว ไม่เปราะแตกง่าย ยิ่งมีความหนาแน่นมาก พลาสติกจะยิ่งแข็ง ขุ่นมากขึ้น ป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้มากขึ้น ป้องกันความชื้นได้สูง ทนต่อกรด ด่างได้ดี  และทนความร้อนได้พอสมควร จึงนำมาทำเป็นขวดน้ำยาทำความสะอาด แกลลอน ขวดแชมพู ขวดน้ำมันเบรก ขวดน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

Certificate of Plastic Food Container No.295

Certificate of Plastic Food Container No.295

ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะ บรรจุพลาสติกการใช้ภาชนะบรรจุพลาสติก ภาชนะบรรจุหมายความว่าวัตถุที่ใช้บรรจุไม่ว่าด้วยการใส่ การห่อหรือว่าด้วยวิธีใด และให้หมายความรวมถึงฝาหรือจุกด้วย ภาชนะบรรจุที่ ทำจากพลาสติกต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐาน ดังนี้

 1. สะอาด
 2. ไม่มีสารอื่นออกมาปนเปื้อนกับอาหาร ในปริมาณที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 3. ไม่มีจุลินทรียที่ทำให้เกิดโรค
 4. ไม่มีสีออกมาปนเปิ้อนกับอาหาร
error: Content is protected !!