สินค้าของเรา

คำถามที่พบบ่อย

บรรจุภัณฑ์ใช้บรรจุอาหารได้หรือไม่ ใช้วัตถุดิบในการผลิตชนิดใด และมีมาตรฐานอะไรรับรองสินค้า ?

ตอบ : บริษัทราคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP มีเอกสารรับรอง พรบ 295 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก เอกสาร COA (Certificate of Analysis) รับรองค่าผลการวิเคราะห์ของสินค้าเคมีและบริษัทฯยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations – UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมี เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก

รับออกแบบสินค้ารูปแบบเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่ ?

ตอบ : สามารถออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ระบบแคด (CAD / Computer aided design) และทำการทดลองผลิตในระบบแคม (CAM / Computer aided manufacturing) ใช้ระบบ ซีเอ็นซี (CNC / Computer numerical control) ในการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ และใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ในการพิมพ์ตัวอย่างสินค้าช่วยให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าตรงตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอดข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 – 2453-1 188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)

บริการจัดส่งได้ถึงไหน และระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ?

ตอบ : บริษัท มีระบบการจัดการ การส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมียานพาหนะที่มีเครือข่าย พร้อมรองรับการจัดส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
*ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0 -2453 -1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)

error: Content is protected !!