ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด คัดสรรวัตถุดิบเกรด A ที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจึงทำให้ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหมาย นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน โดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่าง ๆ ดังนี้.

1. PET

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใส่น้ำอัดลม หรือน้ำมันเนื่องมาจากความใส มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้

2. HDPE

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้ว ขวดน้ำดื่ม หรือถังน้ำ เป็นต้น เพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี

3. PVC

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า กระเป๋าหนังเทียม ประตูพีวีซี เป็นต้น PVC มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนสารเคมี สามารถทำเป็นสีได้ไม่จำกัด และทนน้ำได้ดี.

4. LDPE

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นถุงเย็น ถุงใส่อาหารแช่แข็ง เพราะมีความยืดหยุ่นสูง เหนียว ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน.

5. PP

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหาร หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟ เพราะมีความยืดหยุ่นสูง ทนสารเคมี และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง 175 องศาเซลเซียส.

6. PS

เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำเป็น โฟม กล่อง ถ้วย และจาน เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป สามารถพิมพ์สีสัน และลวดลายให้สวยงามได้ และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึง -80 องศาเซลเซียส.

7. OTHER*

สำหรับพลาสติกอื่น ๆ หมายเหตุ* หมายถึง อาจระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำสัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติกเครื่องหมาย นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติกแต่ละชนิดออกจากกัน โดยแต่ละรหัสหมายถึงพลาสติกประเภทต่าง ๆ ดังนี้.

  • PET เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET) เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใส่น้ำอัดลม หรือน้ำมันเนื่องมาจากความใส มีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้
  • HDPE เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงหิ้ว ขวดน้ำดื่ม หรือถังน้ำ เป็นต้น เพราะว่ามีความยืดหยุ่นสูงและป้องกันการซึมผ่านได้ดี
  • PVC เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิไวนิลคลอไรด์ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับใช้ทำท่อน้ำ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า กระเป๋าหนังเทียม ประตูพีวีซี เป็นต้น PVC มีคุณสมบัติแข็งแรง ทนสารเคมี สามารถทำเป็นสีได้ไม่จำกัด และทนน้ำได้ดี
  • LDPE เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับนำมาเป็นถึงเย็น ถึงใส่อาหารแช่แข็ง เพราะมีความยืดหยุ่นสูง เหนียว ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี พลาสติกชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะบรรจุอาหารร้อน
  • PP เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิโพรพิลีน เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำถุงร้อนบรรจุอาหาร หรือผลิตกล่องบรรจุอาหารสำหรับนำเข้าไมโครเวฟ เพราะมีความยืดหยุ่นสูง ทนสารเคมี และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิที่สูงถึง 175 องศาเซลเซียส
  • PS เป็นสัญลักษณ์สำหรับพลาสติกชนิดโพลิสไตรีน เป็นพลาสติกที่เหมาะสำหรับทำเป็น โฟม กล่อง ถ้วย และจาน เนื่องจากง่ายต่อการขึ้นรูป สามารถพิมพ์สีสัน และลวดลายให้สวยงามได้ และสามารถใช้งานกับอุณหภูมิตั้งแต่ -10 องศาเซลเซียส ถึง -80 องศาเซลเซียส
  • OTHER* สำหรับพลาสติกอื่น ๆ หมายเหตุ* หมายถึง อาจระบุชนิดของพลาสติกที่ใช้ทำ

อ้างอิงจาก สมาคมอุตสาหกรรมเม็ดพลาสติก http://www.tpia.org

error: Content is protected !!