เม็ดพลาสติกคือ ?

หน้าหลัก เม็ดพลาสติกคืออะไร เม็ดพลาสติก

เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ วัสดุก่อสร้าง ปัจจุบันตลาดเม็ดพลาสติกภายในประเทศ โดยภาพรวมมีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้ประกอบธุรกิจหลายราย ทั้งผู้ผลิตในประเทศที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และผู้นำเข้าเม็ดพลาสติก จากต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการจำหน่ายอยู่ในตลาดกรุงเทพและปริมณฑล ประมาณร้อยละ 80 ที่เหลือร้อยละ 20 เป็นตลาดภูมิภาค เม็ดพลาสติกที่ผลิตได้ประมาณร้อยละ 58 ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ที่เหลือ อีกประมาณร้อยละ 42 ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ คือ จีน ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย และเวียดนาม.

ร้อยละ 58 ผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ที่เหลือ อีกประมาณ ร้อยละ 42 ส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ.

ชนิดเม็ดพลาสติกที่จำหน่ายในตลาดมีประมาณ 140 ชนิด แต่เม็ดพลาสติกสำคัญที่มีการใช้กันมากในปัจจุบันมี 5 ชนิด ได้แก่ เม็ดพลาสติก PE, PP, PS, PVC, ABS แต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาจากคุณสมบัติพลาสติกเพื่อนำมาใช้งานให้เหมาะสม โดยทั่วไปแล้วแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

 1. พลาสติกคืนรูป (Termoplastic) เป็นพลาสติกที่สามารถหลอมกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทนความร้อนได้ในอุณหภูมิที่ไม่สูงมากนัก พลาสติกประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น
  • PE (Polyethylene) นำมาใช้ทำ ฟิล์ม ถุงเย็น ถุงใส่อาหารแช่แข็ง ขวด หลอด และบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการความยืดหยุ่น
  • PP (Polypropylene) นำมาใช้ทำ ถุงร้อนบรรจุอาหาร เปลือกของแบตเตอรี่ ถังพลาสติก แผงหน้าปัด เชือกและของเด็กเล่น
  • PS (Polystyrene) นำมาใช้ทำตลับเทป ภาชนะใส่อาหาร ชิ้นส่วนทางอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • PVC (Poly Vinyl Choloride) นำมาใช้ทำท่อน้ำ ฉนวนหุ้มสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล รองเท้า และหนังเทียม
  • ABS (Acrylonitrile Butadiene Styene Resin) นำมาใช้ทำหมวกกันน็อค ชิ้นส่วนรถยนต์ และจักรยานยนต์
 2. พลาสติกคงรูป (Thermosetting) เป็นพลาสติกที่ไม่สามารถนำมาหล่อหลอม ได้ใหม่ ทนความร้อนได้ในอุณหภูมิสูง พลาสติกประเภทนี้มีหลายชนิด เช่น
  • โพลีเอสเตอร์ นำมาใช้ทำไฟเบอร์กลาส กระดุม ฉนวนไฟฟ้า และวัสดุเคลือบผิว
  • เมลามีน นำมาใช้ทำเครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ เครื่องมือ จาน ชามและเก้าอี้
  • ไครลิก ไฟเบอร์ นำมาใช้ทำ เสื้อถักไหมพรม ผ้าห่ม และถุงเท้า .

เม็ดพลาสติกที่จำหน่ายในตลาดมีประมาณ 140 ชนิด แต่เม็ดพลาสติกสำคัญที่มีการใช้กันมากในปัจจุบันมี 5 ชนิด.

เม็ดพลาสติกไม่ได้เป็นสินค้าควบคุม แต่เป็นสินค้าที่กรมการค้าภายใน กำหนดให้เป็นสินค้าที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของราคา พฤติกรรมทางการค้า อย่างสม่ำเสมอ โดยในช่วงเดือน ตุลาคม 2547 สถานการณ์ราคาจำหน่ายเม็ดพลาสติกในประเทศได้อ่อนตัวลงโดยเฉพาะเม็ดพลาสติก HDPE และ PP ราคาลดลงร้อยละ 3.85 และ 3.00 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเดือน กันยายน 2547 เนื่องจากภาวะราคาตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลดลง ประกอบกับความต้องการในประเทศลดลง และแนวโน้มในเดือนพฤศจิกายน 2547 ราคาจะลดลงอีกเล็กน้อย ส่งผลให้ต้นทุนผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติกดังกล่าวเป็นวัตถุดิบลดลงโดยราคาถุงพลาสติกควรลดลงร้อยละ 2.63–5.41 ดังนั้นเพื่อให้มีการกำหนดราคาอย่างเป็นธรรม กรมการค้าภายใน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติกดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ ปรับราคาจำหน่ายลดลงให้สอดคล้องกับต้นทุนที่ลดลง โดยเฉพาะถุงพลาสติกซึ่งเป็นสินค้าที่กรมการค้าภายใน ติดตามภาวะราคาอย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการ ฉวยโอกาสกำหนดราคาอย่างไม่เป็นธรรม จะดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด และผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ โทรศัพท์สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือศูนย์ รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน 44/100 ถนนนนทบุรี 1 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ส่วนภูมิภาคที่สำนักงานการค้าภายในจังหวัด หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำหรับผู้บริโภคที่มีปัญหาหรือมีข้อสงสัยในการซื้อเม็ดพลาสติกขอให้ประสานได้ที่ Call Center ในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายใน www.dit.go.th

error: Content is protected !!