การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

profile img

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย บรรจุภัณฑ์เคมีรุนแรง เพื่อการขนส่ง

          การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายหรือเคมีภัณฑ์รุนแรง ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าอันตรายแต่ละชนิดผ่านการทดสอบพร้อมได้รับ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ UN Mark
           เรามาทำความรู้จักและข้อควรทราบต่างๆสำหรับการเลือกบรรจุกภัณฑ์สำหรับส่งออกสินค้าอันตราย เคมีภัณฑ์รุนแรง มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ UN Mark สัญลักษณ์มาตรฐานบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งออกสินค้าอันตราย เคมีภัณฑ์รุนแรง ตามข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสิ่งของอันตราย (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

ทำความรู้จัก UN Mark

UN Mark หรือ สัญลักษณ์ UN เป็นเครื่องยืนยันว่าบรรจุภัณฑ์ได้รับการทดสอบ ✅ตามบทบัญญัติของประมวลข้อบังคับ

📜 ว่าด้วยการขนส่งสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ทางน้ำ (IMDG Code)
📜 และข้อแนะนำของสหประชาชาติว่าด้วยการขนส่งสิ่งของอันตราย (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

✅ผ่านการทดสอบกับองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
✅มีหนังสือรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ

profile img
profile img

วิธีทดสอบ การรับรองบรรจุภัณฑ์ UN

การรับรองบรรจุภัณฑ์ UN ต้องทดสอบอะไรบ้าง สำหรับการทดสอบมาตรฐานการขนส่งสินค้าอันตราย ✅บรรจุภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของ UN สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายแต่ละประเภท ซึ่งจะผ่านการทดสอบดังนี้

1. ทดสอบความทนทานการตกกระแทก (Drop test)
2. ทดสอบความทนทานการเรียงซ้อน (Stacking Test)
3. ทดสอบคุณสมบัติป้องกันการรั่วซึม (Leakproofness)
4. ทดสอบความต้านทานความดันภายใน (Internal Pressure Test)

วิธีการเลือกบรรจุภัณฑ์ UN

เลือกบรรจุภัณฑ์ UN ให้เหมาะสมได้อย่างไร ?
สำหรับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมสำหรับบรรจุภัณฑ์เคมีรุนแรง การขนส่งสินค้าอันตราย สามารถดูหลักการเลือกบรรจุภัณฑ์ได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS หรือ Safty Data Sheet) โดยดูข้อมูลพื้นฐานดังนี้

1. เลขอ้างอิง 4 หลัก แสดงสมบัติของสารอันตรายตามข้อกำหนด UN (UN number)
2. ชื่อที่ถูกต้องของการขนส่งสินค้าอันตราย (Proper Shipping Name)
3. คุณสมบัติทางเคมี สถานะทางกายภาพ ค่าความดันไอ และความหนาแน่นสัมพัทธ์
4. กลุ่มการบรรจุ (Packing Group)

จำแนกตามความอันตรายของสาร เพื่อดูกลุ่มการบรรจุได้ดังนี้
ระดับความเป็นอันตราย
😱 I อันตรายมาก
😧 II อันตรายปานกลาง
😦 III อันตรายน้อย
ตัวอักษรแสดงกลุ่มการบรรจุ
X สำหรับกลุ่มการบรรจุ I, II และ III
Y สำหรับกลุ่มการบรรจุ II และ III
Z สำหรับกลุ่มการบรรจุ III

สำหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์แสงรุ่ง เรามีกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์ทีผ่านการรับรอง ได้รับมาตรฐานและมี UN Mark บนบรรจุภัณฑ์ หากท่านใดสนใจสินค้า หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sangroonggroup
http://line.me/ti/p/~@sangroonggroup

Messenger : m.me/sangroongpackaging


อ้างอิงข้อมูล

คู่มือการจำแนกความเป็นอันตรายของสารเคมีและการเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับวัตถุอันตรายเพื่อการขนส่ง. กรมโรงงานอุตสาหกรรม. กระทรวงอุตสาหกรรม
http://www.diw.go.th/km/haz/pdf/haz_pac.pdf