บทความ

เกร็ดความรู้
ความรู้เรื่องขวดพลาสติก

ความรู้เรื่องขวดพลาสติก PE, PP และ PET ต่างกันอย่างไร?

ค้นพบความแตกต่างระหว่าง PE, PP และ PET พลาสติกที่ใช้ในการผลิตขวดพลาสติก อ่านเพื่อทำความเข้าใจถึงข้อดี-ข้อเสีย และการนำพวกเขามาใช้ในแต่ละชนิดของบรรจุภัณฑ์

การผลิตแกลลอนตามขั้นตอนของโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติก

การผลิตแกลลอนตามขั้นตอนของโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติก

โดยปกติแล้วตามโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติกจะมีเครื่องเป่าแกลลอนอยู่หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ มีตั้งแต่ผลิตได้ขนากเล็กไปจนถึงผลิตได้ขนาดใหญ่ 2 ลิตร – 1200 ลิตร เครื่องจักในแต่ละไซส์แต่ละขนาดจะมีความแตกต่างกันออกไป ที่สำคัญคือแต่ละเครื่องก็จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกัน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เคมี การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกให้สอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับ ได้รับ ใบรับรองเลขที่ 295 จากกระทรวงสาธารณสุข และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก UN

วิธีการขึ้นรูปขวดพลาสติก PET ของโรงงานฉีดเป่าพลาสติก

วิธีการขึ้นรูปขวดพลาสติก PET ของโรงงานฉีดเป่าพลาสติก

โรงงานฉีดเป่าพลาสติก การขึ้นรูปพลาสติกด้วยการฉีดเป่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปพลาสติกแบบอื่น ๆ นิยมนำมาใช้ผลิตขวดพลาสติก PET เพราะเพียงแค่มี พรีฟอร์ม (perform) พลาสติกฉีดสำเร็จมาก่อน แล้วนำมาเป่า ซึ่งเครื่องฉีดเป่าจะประกอบด้วยชุดฉีด และหลอมพลาสติก

พลาสติกคืออะไร ทำไม โรงงานพลาสติก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ชลบุรี

พลาสติกคืออะไร ทำไม โรงงานพลาสติก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ชลบุรี

พลาสติกที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ ขวดเครื่องปรุง ถังใส่น้ำ และอีกมากมาย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพลาสติกจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไร พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์จากโพลิเมอร์

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร นอกเหนือจากคำยามตามพจนานุกรมแล้ว ยังมีคำนิยมที่ชาวไทยเรียกใช้ รวมถึงคำเรียกโดยทั่วไปในโรงงานผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย

Recycle กับกระบวนการที่คุณไม่เคยรู้

Recycle กับกระบวนการที่คุณไม่เคยรู้

รู้จัก เพราะกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานเพื่อการเผาขยะพลาสติก แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าที่ควร

ประเภทของพลาสติก และ สัญลักษณ์รีไซเคิล ในโรงงานพลาสติก ที่เราควรรู้จัก

ประเภทของพลาสติก และ สัญลักษณ์รีไซเคิล ในโรงงานพลาสติกที่เราควรรู้จัก

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุดเราจึงควรทำความรู้จัก ประเภทของพลาสติก และสัญลักษณ์รีไซเคิล ที่มักพบได้บนบรรจุภัณฑ์ ที่มาจากโรงงานพลาสติก เพื่อที่จะได้เลือกให้ตรงความต้องการของเรา

การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

ขวดน้ำหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่เป็นขวด PET เพราะด้วยคุณสมบัติและความหลากหลายของรูปทรง จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเลือกใช้ขวด PET และมีโรงงานผลิตขวดพลาสติกมากมายที่รับผลิตขวดพลาสติก PET

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ MSDS

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS), Technical Datasheet และคู่มือ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ แบ่งตามความคงรูป แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

The definition of packaging

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะลำพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innvoation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Evolution of Packaging Design

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทยเรา คำว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นคำใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคยนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะเห็นได้จากวิธีการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง

เม็ดพลาสติกคือ ?

เม็ดพลาสติกคือ ?

เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

plasticsign recycle สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหมาย นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติก

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันหลายฝ่ายมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีหลายกระบวนการที่จะต้องใช้สารเคมีที่ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ประกอบการเริ่มหันมาตระหนักว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตในกระบวนการใดได้บ้างที่จะลดหรือปลอดจากการใช้สารเคมี

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

ปัจจุบันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อห่อหุ้มและรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบรูปร่างที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้พลาสติกนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร และพลาสติกที่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหาร

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายหรือเคมีภัณฑ์รุนแรง ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าอันตรายแต่ละชนิดผ่านการทดสอบพร้อมได้รับ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ UN Mark

สีของแกลลอน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีกี่สี

สีมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติก PE ผลิตใหม่ คุณภาพสูง สามารถบรรจุได้ทั้ง อาหารและเคมี ทนกรดด่าง ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปมีอยู่ 3 สี คือ สีขาว สีนม สีน้ำเงิน

ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

โดยฝาใน โดยทั่วไปจะเลือกใช้เพื่อปกป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ด้านใน ที่นิยมใช้กันจะมี 3 แบบ ได้แก่ ฝาจุกใน โฟมบุฝา และฟอยล์ ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้ ฝาจุกใน , โฟมบุฝา , ฟอยล์ Heatseal

บรรจุภัณฑ์ PE มีข้อดีอย่างไร ?

บรรจุภัณฑ์ PE มีข้อดีอย่างไร ?

บรรจุภัณฑ์ PE พลาสติก มีลักษณะสีขุ่น ไม่แวววาว ทั้งแบบสีทึบและใส แบบใสไร้สีจะออกขุ่น เห็นระดับน้ำด้านในลางๆ ความเหมาะสม ความนิยมในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ ทั้งรูปแบบแกลลอน ขวด กระปุก นิยมใช้บรรจุทั้งอาหารและเคมี มีอายุการใช้งานได้นาน

error: Content is protected !!