ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการ

หอพัก
(ราคาพนักงาน)

ค่าอาหาร
(ตามตำแหน่งงาน)

ค่าเดินทาง
(ตามตำแหน่งงาน)

ค่าที่พัก
(ตามตำแหน่งงาน)

ค่าตำแหน่ง
(ตามตำแหน่งงาน)

ค่าทักษะ (ตามตำแหน่งงาน)

ค่าโทรศัพท์ (ตามตำแหน่งงาน)

ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะพนักงานขาย)

ค่ากะ (เฉพาะพนักงานที่ต้องเข้ากะ)

ค่าเที่ยว (เฉพาะพนักงานขับรถ)

ค่าน้ำมันรถ (บางตำแหน่งงาน)

เบี้ยขยันรายเดือน (300-600 บาท)

เบี้ยขยันพิเศษรายปี

โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการบริษัทฯ)

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ PPE

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กีฬาสีสัมพันธ์

งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

เงินช่วยเหลือต่างๆ (ฌาปนกิจศพ, งานสมรส, งานบวช)

ข้อมูลตำแหน่ง

ผู้ช่วยหัวหน้ากะผลิต

สาขาชลบุรี

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมพนักงาน นั่งเครื่อง คนเทเม็ด คนเข็นของ ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการผลิตด้านปริมาณและคุณภาพ 
 • ควบคุมการใช้อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้อยู่ในมาตรฐาน
 • ตรวจสอบเช็คการบันทึกผลการผลิตประจำเครื่อง 
 • ดำเนินการควบคุมขั้นตอนการทำงานของพนักงาน วิเคราะห์และรายงานปัญหาในกระบวนการผลิต จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 23 – 40 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 – 2 ปี
 • มีทักษะการคำนวณ  ปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี  ทักษะการควบคุมพนักงาน

1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกผลิต

สาขาชลบุรี

รายละเอียดงาน

 • รับนโยบายวางแผนและควบคุมการผลิต  ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายบริษัท 
 • ดำเนินการทวนสอบผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ผลการผลิตเพื่อกำหนดนโยบายให้ตอบโจทย์นโยบายผู้บริหารและเป้าหมายบริษัท 
 • ดำเนินการประเมินผลการวิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต และอนุมัตินำเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต  
 • ดำเนินการควบคุมสั่งการ, ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาชีพ และตามข้อตกลง พร้อมทั้งให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด พิจารณา ตัดสินใจ อนุมัติ แนวทางปฎิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านงานเป่าพลาสติกขึ้นรูปหรืองานโรงงานอย่างน้อย 5  ปี 

1 อัตรา

ติดต่อ / สมัครออนไลน์

ติดต่อสมัครงาน

คุณสายฝน  กองเงินกลาง (ฝน)
แผนกทรัพยากรบุคคล-สรรหา

สำนักงานใหญ่ 

440 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

สาขาชลบุรี

888/8 หมู่ 1 ถ.บ้านบึง-บ้านค่าย ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220

สมัครออนไลน์

HR CONTACT

error: Content is protected !!