ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด คัดสรรวัตถุดิบเกรด A ที่มีคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจึงทำให้ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย F&Q srg plastic

ตอบ : บริษัทเราคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP) มีเอกสารรับรอง พรบ 295 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก เอกสาร COA (Certificate of Analysis) รับรองค่าผลการวิเคราะห์ของสินค้าเคมี และ บริษัทฯยังได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations - UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมี เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก

ตอบ : สามารถออกแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ระบบแคด (CAD / Computer aided design) และทำการทดลองผลิตในระบบแคม (CAM / Computer aided manufacturing) ใช้ระบบ ซีเอ็นซี (CNC / Computer numerical control) ในการควบคุมการผลิตแม่พิมพ์ และใช้เครื่องพิมพ์ 3 มิติ (3D Printing) ในการพิมพ์ตัวอย่างสินค้าช่วยให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ ให้ลูกค้าตรงตามเวลา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด
* ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2453-1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)

ตอบ : บริษัท มีระบบการจัดการ การส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ และมียานพาหนะที่มีเครือข่าย พร้อมรองรับการจัดส่งสินค้า ทั้งในและต่างประเทศ
* ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2453-1188 (อัตโนมัติ 10 หมายเลข)
error: Content is protected !!