Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

KNOWLEDGE

Knowledge
การผลิตแกลลอนตามขั้นตอนของโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติก

การผลิตแกลลอนตามขั้นตอนของโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติก

โดยปกติแล้วตามโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติกจะมีเครื่องเป่าแกลลอนอยู่หลากหลายขนาดตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจ มีตั้งแต่ผลิตได้ขนากเล็กไปจนถึงผลิตได้ขนาดใหญ่ 2 ลิตร – 1200 ลิตร เครื่องจักในแต่ละไซส์แต่ละขนาดจะมีความแตกต่างกันออกไป ที่สำคัญคือแต่ละเครื่องก็จะใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกัน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ทำไมต้องเลือกบริษัทรับผลิตถังพลาสติกที่มีมาตรฐาน

ความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์เคมี การกําหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติกให้สอดคล้องกับกฏระเบียบข้อบังคับ ได้รับ ใบรับรองเลขที่ 295 จากกระทรวงสาธารณสุข และบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจาก UN

วิธีการขึ้นรูปขวดพลาสติก PET ของโรงงานฉีดเป่าพลาสติก

วิธีการขึ้นรูปขวดพลาสติก PET ของโรงงานฉีดเป่าพลาสติก

โรงงานฉีดเป่าพลาสติก การขึ้นรูปพลาสติกด้วยการฉีดเป่าเป็นวิธีการที่ง่ายมากที่สุดเมื่อเทียบกับการขึ้นรูปพลาสติกแบบอื่น ๆ นิยมนำมาใช้ผลิตขวดพลาสติก PET เพราะเพียงแค่มี พรีฟอร์ม (perform) พลาสติกฉีดสำเร็จมาก่อน แล้วนำมาเป่า ซึ่งเครื่องฉีดเป่าจะประกอบด้วยชุดฉีด และหลอมพลาสติก

พลาสติกคืออะไร ทำไม โรงงานพลาสติก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ชลบุรี

พลาสติกคืออะไร ทำไม โรงงานพลาสติก ส่วนใหญ่อยู่ที่ ชลบุรี

พลาสติกที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำ ขวดเครื่องปรุง ถังใส่น้ำ และอีกมากมาย ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าพลาสติกจริง ๆ แล้วหมายถึงอะไร พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์จากโพลิเมอร์

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร นอกเหนือจากคำยามตามพจนานุกรมแล้ว ยังมีคำนิยมที่ชาวไทยเรียกใช้ รวมถึงคำเรียกโดยทั่วไปในโรงงานผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย

Recycle กับกระบวนการที่คุณไม่เคยรู้

Recycle กับกระบวนการที่คุณไม่เคยรู้

การรีไซเคิล (Recycle) เป็นหนึ่งในวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมที่หลายคนรู้จัก เพราะกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกนั้นใช้พลังงานน้อยกว่าถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานเพื่อการเผาขยะพลาสติก แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้มากเท่าที่ควร

ประเภทและสัญลักษณืรีไซเคิล ในโรงงานผลิตพลาสติก

ประเภทของพลาสติก และ สัญลักษณ์รีไซเคิล ในโรงงานพลาสติกที่เราควรรู้จัก

ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์อาหาร พลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุดเราจึงควรทำความรู้จัก ประเภทของพลาสติก และสัญลักษณ์รีไซเคิล ที่มักพบได้บนบรรจุภัณฑ์ ที่มาจากโรงงานพลาสติก เพื่อที่จะได้เลือกให้ตรงความต้องการของเรา

การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

การเลือกขวดน้ำอย่างปลอดภัย ขวด PET อันตรายหรือไม่

ขวดน้ำหรือบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราส่วนใหญ่เป็นขวด PET เพราะด้วยคุณสมบัติและความหลากหลายของรูปทรง จึงทำให้ผู้ประกอบการหลายคนเลือกใช้ขวด PET และมีโรงงานผลิตขวดพลาสติกมากมายที่รับผลิตขวดพลาสติก PET

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์ MSDS

คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS), Technical Datasheet และคู่มือ

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

ประเภทของบรรจุภัณฑ์

แบ่งตามวิธีบรรจุและวิธีการขนถ่าย สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท คือ แบ่งตามวิธีการบรรจุและวิธีการขนถ่าย แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการใช้ แบ่งตามความคงรูป แบ่งตามวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

The definition of packaging

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์

การบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาด โดยเฉพาะปัจจุบันที่การผลิตสินค้า หรือบริการได้เน้นหรือให้ความสำคัญกับผู้บริโภค (Consumer Oriented) และจะได้เห็นว่าการบรรจุภัณฑ์มีบทบาทมากขึ้น เพราะลำพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม (Innvoation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์ Evolution of Packaging Design

วิวัฒนาการการออกแบบบรรจุภัณฑ์

สำหรับประเทศไทยเรา คำว่า “ บรรจุภัณฑ์ ” ดูจะเป็นคำใหม่ซึ่งคนไทยยังไม่คุ้นเคยนัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว คนไทยนับว่าเป็นนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความสามารถยิ่ง จะเห็นได้จากวิธีการนำเอาวัสดุธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง

เม็ดพลาสติกคือ ?

เม็ดพลาสติกคือ ?

เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นปลายที่มี บทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก

plasticsign recycle สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

สัญลักษณ์ของการรีไซเคิลพลาสติก

เครื่องหมาย นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า พลาสติกนั้นสามารถนำกลับไปแปรสภาพเพื่อการใช้งานใหม่ในรูปแบบอื่น ( Recycle ) ส่วนตัวเลขที่อยู่ในสัญลักษณ์ เป็นรหัสที่ช่วยให้สะดวกในการแยกพลาสติก

บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบันหลายฝ่ายมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น รวมถึงในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน ซึ่งในอุตสาหกรรมนี้มีหลายกระบวนการที่จะต้องใช้สารเคมีที่ ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ผู้ประกอบการเริ่มหันมาตระหนักว่าจะสามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตในกระบวนการใดได้บ้างที่จะลดหรือปลอดจากการใช้สารเคมี

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

ปัจจุบันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อห่อหุ้มและรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบรูปร่างที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้พลาสติกนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร และพลาสติกที่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหาร

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตรายหรือเคมีภัณฑ์รุนแรง ต้องเลือกบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับสินค้าอันตรายแต่ละชนิดผ่านการทดสอบพร้อมได้รับ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ UN Mark

สีของแกลลอน

บรรจุภัณฑ์พลาสติกมีกี่สี

สีมาตรฐานของบรรจุภัณฑ์พลาสติก PE ผลิตใหม่ คุณภาพสูง สามารถบรรจุได้ทั้ง อาหารและเคมี ทนกรดด่าง ที่มีจำหน่ายโดยทั่วไปมีอยู่ 3 สี คือ สีขาว สีนม สีน้ำเงิน

ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

โดยฝาใน โดยทั่วไปจะเลือกใช้เพื่อปกป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ด้านใน ที่นิยมใช้กันจะมี 3 แบบ ได้แก่ ฝาจุกใน โฟมบุฝา และฟอยล์ ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้ ฝาจุกใน , โฟมบุฝา , ฟอยล์ Heatseal

บรรจุภัณฑ์ PE มีข้อดีอย่างไร ?

บรรจุภัณฑ์ PE มีข้อดีอย่างไร ?

บรรจุภัณฑ์ PE พลาสติก มีลักษณะสีขุ่น ไม่แวววาว ทั้งแบบสีทึบและใส แบบใสไร้สีจะออกขุ่น เห็นระดับน้ำด้านในลางๆ ความเหมาะสม ความนิยมในการใช้งาน บรรจุภัณฑ์ ทั้งรูปแบบแกลลอน ขวด กระปุก นิยมใช้บรรจุทั้งอาหารและเคมี มีอายุการใช้งานได้นาน

News and Events
งาน Thaifex Anuga Asia

พบกับทีมงาน แสงรุ่งกรุ๊ป ได้ที่ งาน Thaifex Anuga Asia มหกรรมสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง พาณิชย์ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประเทศเยอรมนี ในฐานะผู้จัดงานแสดงสินค้าอาหารและ เครื่องดื่ม THAIFEX – ANUGA ASIA 2022 อย่าง เป็นทางการ

กิจกรรมฟังธรรมะบรรยาย

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติธรรมเบื้องต้ โดย พระอาจารย์ สมภาร สมภาโร ผศ. น.ธ.เอก,พ.ม.,วศศ.,พธ.บ.,อ.ม. (ศาสนาเปรียบเทียบ) ประธานพระวิปัสสนาจารย์ ใหญ่มากกว่า ๑๕ สำนัก (คณะ 5 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ ท่าพระจันทร์ ราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ)

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด จึงดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างองค์กรและชุมชนโดยรอบพื้นที่ขององค์กรบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานที่ร่วมงานกับบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของธุรกิจและสร้างชุมชนให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน

กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้ใหญ่ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สาขากรุงเทพ และ สาขาชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย

กิจกรรม ” ทำดีเพื่อพ่อ “

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้น้อมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ผ่านการดำเนิน กิจกรรม ” ทำดีเพื่อพ่อ “

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท พี ที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7 และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน เรื่อง พลาสติก รีไซเคิล

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ และวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้มอบขวดแกลลอนพลาสติกจากเม็ดพลาสติก InnoPlus จำนวน 80 ใบ ให้กับ PTTPM เพื่อดำเนินกิจกรรม CSR แก่น้องๆ ร.ร.บ้านปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย PTTPM จะชวนน้องๆ นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ เป็นสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก เช่น กระปุกออมสิน และ นำสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทัศนคติที่ดีในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติก ทั้งนี้ PTTPM ขอขอบพระคุณ บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ที่สนับสนุนขวดพลาสติก InnoPlus เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

CSR
บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

โครงการส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งต่อความรู้ ให้กับห้อง สมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางชลบุรี

แสงรุ่งรวมพลัง แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางบริษัทฯ ได้รวมบริจาค สิ่งของ ปัจจัยด้านต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถานพยาบาล และหน่วยงานของรัฐ เพื่อ สนับสนุนทุกหน่วยงานในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560

“ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” เพื่อรวบรวมและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ขาดแคลน และถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2560 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสิ่งของแก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดสุวรรณมาศมงคล เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้

“โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้” เพื่อรวบรวมขอรับบริจาคหนังสือและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลน

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562 พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปได้หลากหลาย สูญเสียพลังงานในการผลิตต่ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและคงทน จึงเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในการบรรจุอาหาร เป็นอะไหล่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์ การใช้งานพลาสติกจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายยาก การกำจัดขยะอย่างผิดวิธีขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาขยะ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นหัวข้อที่ทั่วโลก ทุกองค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่ บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด เป็นผู้ผลิต บรรจุภัณฑ์ พลาสติกทางเราทราบความจำเป็นและข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์พลาสติกเป็นอย่างดี เราเชื่อว่าหากทุกหน่วยงานร่วมกันตื่นตัวในการจัดการขยะอย่างจริงจัง นำเข้าสู่กระบวนการคัดแยกขยะ การรีไซเคิล และเรียนรู้สร้างนิสัยให้กับ บุคลากร ได้เห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะ และร่วมรณรงค์ทำอย่างจริงจัง จะสามารถเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ตามมา โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 ปี 2562 ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ สร้างนิสัย ในกระบวนการจัดการขยะที่ถูกต้อง

error: Content is protected !!