Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

  • Knowledge
  • 4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

4 วิธี เลือกใช้พลาสติกสำหรับบรรจุอาหาร

ปัจจุบันมีปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเพื่อห่อหุ้มและรักษาคุณภาพของอาหารเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งยังมีการออกแบบรูปร่างที่หลากหลายและมีสีสันที่สวยงาม ทั้งนี้พลาสติกนั้นมีหลากหลายชนิด มีทั้งชนิดที่ปลอดภัยสำหรับบรรจุอาหาร และพลาสติกที่เป็นอันตรายหากสัมผัสกับอาหาร รวมถึงพลาสติกรีไซเคิล วัตถุดิบที่เป็นอันตรายสามารถก่อให้เกิดสารปนเปื้อนในอาหารได้และส่งผลต่อร่างกายเมื่อได้รับการสะสมในปริมาณมาก เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริโภคจะได้รับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย ควรเลือกบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหารที่ผ่านการทดสอบ และได้ใบรับรองว่าสามารถบรรจุอาหารได้
ประเทศไทยรับรองโดยกระทรวงสาธารณะสุข ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันการปนเปื้อนในอาหาร จึงออกระเบียบข้อบังคับ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก ฉบับที่ 295 ซึ่งกำหนดให้ภาชนะบรรจุที่ผลิตจากพลาสติกต้องมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในการเลือกสินค้า บรรจุภัณฑ์พลาสติก บรรจุภัณฑ์อาหาร สามารถเลือกตามเกณฑ์ง่ายๆ 4 ข้อได้ดังนี้

1. เลือกสินค้าที่มีการรับรอง 295 จากกระทรวงสาธารณสุข

สินค้าพลาสติกที่ได้รับการรองรับจากกระทรวงสาธารณสุข ต้องมี ใบรับรองเลขที่ 295 กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้กับอาหารได้อย่างปลอดภัย ไม่พบสารอันตรายต่างๆ เช่น

  • ปลอดเชื้อแบคทีเรีย E-coli ที่ทำให้เกิดอาหารท้องเสีย ท้องร่วง และโรคต่างๆ ในระบบทางเดินอาหาร
  • ไม่พบสารโลหะหนัก สารหนู สารพิษตกข้าง และสารอันตรายต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดมะเร็ง และโรคต่างๆ
4 ways to use plastic for food packaging1

2. เลือกพลาสติกเกรด A (non-recycle)

พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้หลายรอบ ซึ่งคุณภาพของพลาสติกก็จะตกลงไปตามเกรดพลาสติกหลังรีไซเคิล พลาสติกรีไซเคิลไม่เหมาะสมสำหรับการบรรจุอาหารเพราะอาจมีสารปนเปื้อนต่างๆที่ควบคุมได้ยาก

  • สังเกตเนื้อพลาสติกรีไซเคิลได้จากสีของผลิตภัณฑ์หากเป็นสีตุ่นหรือสีหม่น ก็อาจเป็นสีของพลาสติกรีไซเคิลได้ ทางลูกค้าควรขอเอกสาร ใบรับรอง 295 กับแหล่งจำหน่ายเพื่อความแน่ใจ
  • สังเกตกลิ่นของพลาสติก ถ้ามีกลิ่นแรงหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ ก็อาจเป็นพลาสติกเกรด B หรือเกรดรีไซเคิลได้ ซึ่งไม่เหมาะกับการบรรจุอาหาร

3. หลีกเลี่ยงพลาสติกมีสีที่ดูไม่น่าเชื่อถือ

การใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่เป็นสีควรระมัดระวังอันตรายจากเม็ดสีที่เติมเข้าไป ซึ่งอาจมีส่วนผสมของตะกั่วและแคดเมียม สารทั้งสองตัวนี้สามารถแพร่ออกมาจากพลาสติกได้ หากต้องการเลือกใช้พลาสติกมีสีสำหรับบรรจุอาหารทางลูกค้าควรขอเอกสารใบรับรอง 295 กับแหล่งจำหน่ายเพื่อความแน่ใจ

4. เลือกซื้อพลาสติกจากผู้ขายที่เชื่อถือได้

สุดท้ายแล้วเมื่อเราเลือกซื้อสินค้า ควรเลือกซื้อจากแหล่งผู้ขายที่เชื่อถือได้ บอกข้อมูลสินค้าตามความเป็นจริง มีจรรยาบรรณ ไม่หลอกลวงผู้บริโภค และมีเอกสารรับรองยืนยัน หรือ มีฐานผลิตเองสามารถเข้าตรวจสอบได้ พร้อมมีเอกสารยืนยันคุณภาพสินค้าและใบรับรองมาตรฐาน

ทั้งนี้การใช้พลาสติกควรเลือกให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพลาสติกชนิดนั้นๆ ถึงแม้ว่าภาครัฐได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค ด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ ออกมา หากแต่ผู้บริโภคยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีสมบัติไม่เหมาะสม ก็มีโอกาสได้รับสารอันตรายเพิ่มขึ้น

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้จดทะเบียนรูปแบบบริษัท ประกอบกิจการในวงการอุตสาหกรรมพลาสติกมากว่า 50 ปี

  • ทั้งยังรองรับการบริหารองค์กรด้วยมาตรฐาน ISO9001:2015
  • ผลิตสินค้าจากวัสดุ HDPE และ PP เม็ดใหม่ อย่างดี
  • พร้อมมีใบรับรองเลขที่ 295 ว่าปลอดภัย สามารถใช้กับอาหาร ปราศจากสารหนูและสารอันตรายต่างๆ

หากทางลูกค้ามีข้อสงสัยการใช้งานผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อพนักงานเพื่อขอคำแนะนำได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line : @sangroonggroup
http://line.me/ti/p/[email protected]

อ้างอิงข้อมูล

ความปลอดภัยบรรจุภัณฑ์พลาสติกบรรจุอาหาร. ศิโรรัตน์ ตั้งสถิตพร. นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ. ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
http://www.tistr.or.th/tistrblog/?p=3458
ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร. ภญ.กิตติมา วัฒนากมลกุล. ภาควิชาสรีรวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/86/ผลิตภัณฑ์พลาสติกกับอาหาร/
ใบรับรองเลขที่ 295 กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทําจากพลาสติก. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
https://is.gd/aCFhIE

error: Content is protected !!