บทความ

Day: February 9, 2021

สิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้มอบขวดแกลลอนพลาสติกจากเม็ดพลาสติก InnoPlus จำนวน 80 ใบ ให้กับ PTTPM เพื่อดำเนินกิจกรรม CSR แก่น้องๆ ร.ร.บ้านปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย PTTPM จะชวนน้องๆ นำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วมาประดิษฐ์ เป็นสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก เช่น กระปุกออมสิน และ นำสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติก มาใช้ให้เกิดประโยชน์

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 13 “ ชาวแสงรุ่ง ร่วมใส่ใจรณรงค์แยกขยะ ” ประจำปี 2562 พลาสติกเป็นวัตถุดิบที่ใช้แปรรูปได้หลากหลาย สูญเสียพลังงานในการผลิตต่ำ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะอาด มีน้ำหนักเบา แต่แข็งแรงและคงทน จึงเป็นที่นิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในการบรรจุอาหาร เป็นอะไหล่ในอุปกรณ์ไฟฟ้าและยานยนต์ การใช้งานพลาสติกจำนวนมาก ด้วยคุณสมบัติของพลาสติกที่ย่อยสลายยาก การกำจัดขยะอย่างผิดวิธีขาดประสิทธิภาพทำให้เกิดปัญหาขยะ ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นหัวข้อที่ทั่วโลก ทุกองค์กร ภาครัฐ เอกชน และประชาชนต้องร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

error: Content is protected !!