• News and Events
  • กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

กิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์

    กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บริหารและผู้ใหญ่ประจำปี 2558 ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ สาขากรุงเทพ และ สาขาชลบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพกตัญญู ทางบริษัทจึงได้จัดงานประเพณีและภายในงานมีกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดลายดอก ซึ่งมีรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะอีกด้วย

บรรยากาศกิจกรรมที่ สาขา กรุงเทพฯ

บรรยากาศกิจกรรมที่ สาขา ชลบุรี

error: Content is protected !!