• CSR EN
  • โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561

 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมอนุโมทนาบุญ บริจาคสิ่งของแก่ มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สำนักงานมูลนิธิ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดสุวรรณมาศมงคล เพื่อใช้ในกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กตาบอดและพิการซ้ำซ้อน โดยบริจาคของใช้ที่ผลิตจากทางบริษัท ได้แก่ ถังขยะและถังน้ำเพื่อประโยชน์ใช้สอย ในวันที่ 24 มีนาคม 2561

error: Content is protected !!