• CSR EN
  • โครงการส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

โครงการส่งต่อความรู้ บริจาคหนังสือแก่ผู้ต้องขัง

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการบริจาคหนังสือ วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ส่งต่อความรู้ ให้กับห้อง สมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางชลบุรี เลขที่ 123 ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี  กิจกรรมจัดโดย ผู้บริหาร บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด คุณสุวิมล ตวงวุฒิกุล ดำรงตำแหน่งภาคเอกชน รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีและประธาน YEC Chonburi ได้ส่งตัวแทนมอบหนังสือจำนวน 3 ลัง เพื่อให้ผู้ต้องขังได้เสริมทักษะความรู้ต่างๆ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในระหว่างต้องโทษในเรือนจำ

error: Content is protected !!