Plastic Packaging Solution. Starting with selection of high quality raw materials, professional management teams and staffs with experience in the plastic industry. We have gained trust and acceptance through various business sectors.

  • Knowledge
  • ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก สองคำนี้แตกต่างกันอย่างไร นอกเหนือจากคำยามตามพจนานุกรมแล้ว ยังมีคำนิยมที่ชาวไทยเรียกใช้ รวมถึงคำเรียกโดยทั่วไปในโรงงานผลิตและกลุ่มอุตสาหกรรมอีกด้วย ทำให้หลายคนก็ยังสับสนในชื่อเรียกอยู่เสมอ เราจึงมาคุยกันว่าระหว่าง ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก ที่ใช้ในอุตสาหกรรมใช้คำเรียกแตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก กับ แกลลอนพลาสติก แตกต่างกันอย่างไร

ถังพลาสติก ( Plastic Drum / Tank / Jerrican )

ถังพลาสติก ( Plastic Drum / Tank / Jerrican ) เป็นภาชนะทรงกระบอก หรือทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับบรรจุของเหลวในปริมาณตั้งแต่ 7.5 ลิตรไปจนถึง 200 ลิตรขึ้นไป สำหรับ ถังแบบเหลี่ยมมีหูจับ หรือ Jerrican นิยมใช้เรียกตั้งแต่ขนาด 20 ลิตรขึ้นไป ว่าถัง เนื่องจากต่างประเทศ นิยมเรียกแบบแกลลอน จนถึงขนาด 5 แกลลอน (ประมาณ 19 ลิตร) ตัวถังนิยมผลิตจากพลาสติกแข็ง HDPE – พลาสติกโพลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ที่มีความหนา แข็งแรงทนทาน ไม่แตกหักง่าย และรับน้ำหนักได้ดี ตัวถังมีทั้งแบบทึบสีน้ำเงินและสีขาว และแบบสีขาวขุ่นที่สามารถมองเห็นของเหลวภายในถังได้เล็กน้อย ฝาถังมีทั้งแบบที่เป็นฝากกว้างเท่าขนาดตัวถัง มีฝาปิดแยกต่างหากโดยมีเข็มขัดอลูมิเนียมเป็นตัวช่วยล็อคให้ปิดสนิท หรือแบบฝาเกลียวสำหรับเปิดปิดขนาดใหญ่ ในถังขนาดไม่ใหญ่มากมักจะมีหูจับในตัว ใช้สำหรับหิ้วหรือยกเท แต่สำหรับถังขนาดใหญ่ ตั้งแต่ขนาด 120 ลิตรขึ้นไป ไม่สามารถยกด้วยกำลังคนได้ จึงไม่จำเป็นต้องทำช่องหูจับ เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้าย ช่วยขนย้ายเท่านั้น

ตัวอย่าง – อุปกรณ์เคลื่อย้ายถังขนาดใหญ่

อุปกรณ์เคลื่อนย้ายถัง 200 ลิตร

โรงงานผลิตถัง 200 ลิตร โดยทั่วไป จะผลิตถังขนาดใหญ่เหล่านี้ ด้วยพลาสติก แบบ 1 ชั้น ยกเว้น เทคโนโลยีใหม่ที่ แสงรุ่งกรุ๊ป นำเข้ามาใช้ในการผลิตถัง แบบ 2 ชั้น หรือ Co-extrusion โดยมีการผลิตพลาสติกชั้นในเป็นเม็ดพลาสติกสีขาวบริษัท (Virgin Resin) เพิ่มความปลอดภัยในการบรรจุอาหารและเคมี และ ใช้ผนังด้านนอกเป็นเม็ดพลาสติกผสมสีเพื่อป้องกันผลิตภัณฑ์จากแสง (Masterbatch)

แกลลอนพลาสติก ( Plastic Gallon / Jerrican )

แกลลอนพลาสติก ( Plastic Gallon / Jerrican ) เป็นภาชนะที่ใช้บรรจุของเหลวขนาดเล็ก คำว่าแกลลอน เป็นหน่วยวัดของเหลว ที่ต่างประเทศนิยมใช้เทียบเท่าประมาณ 3.8 ลิตร เนื่องจากนิยมใช้เป็น บรรจุภัณฑ์รูปทรงปิดทึบ ปากแคบ และ มีหูจับ (Jerrican) ชนิดบรรจุภัณฑ์แบบแข็ง HDPE ขนาดไม่เกิน 5 แกลลอน เมื่อการบรรจุดังกล่าวเผยแพร่มาใช้ประเทศไทย คนไทยจึงนิยมใช้เรียกบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 20 ลิตร ว่า แกลลอนพลาสติก มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรจุในปริมาณไม่มาก สามารถยกเทได้สะดวก ตัวแกลลอนพลาสติกผลิตจากพลาสติก HDPE – พลาสติกโพลิเอทิลีน ความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) จะมี 2 แบบ คือ แบบขาวขุ่น-ใสและแบบขาวขุ่น-ทึบ รูปทรงมีตั้งแต่ทรงกลมไปจนถึงทรงเหลี่ยม ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประกอบการ ตัวฝาปิดจะเป็นฝาเกลียวหมุนขนาดเล็ก มีทั้งแบบที่มีหูจับในตัวเพื่อความสะดวกในการขนย้ายและใช้งาน ปกติแล้วนิยมใช้บรรจุ น้ำมันเครื่อง น้ำมันพืช น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาล้างจาน แชมพู ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม เป็นต้น

จะเห็นได้ว่า ถังพลาสติก และแกลลอนพลาสติก จะคล้ายคลึงกันมากแตกต่างกันเพียงขนาดและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ซึ่งแกลลอนพลาสติกเราจะพบได้ในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็กถึงขนาดกลางใช้บรรจุของเหลวต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ในขณะที่ถังพลาสติกเรามักพบในอุตสาหกรรม หรือใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับของที่มีปริมาตรสูง ทำให้โรงงานผลิตถัง 200 ลิตรได้มีจำนวนน้อยกว่าโรงงานผลิตแกลลอนพลาสติกทั่วไป

ตัวอย่างแกลลอนพลาสติก

ตัวอย่างถัง 200 ลิตร แบบ Multilater HDPE

ตัวอย่างถัง 200 ลิตร แบบ Multilater HDPE
error: Content is protected !!