โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7 และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน เรื่อง ” พลาสติก รีไซเคิล “

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท พี ที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม

ชุมชนโดยรอบ โดยมอบถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร ให้แก่ทาง โรงเรียน เพื่อให้คณะครู และนักเรียน ได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป

error: Content is protected !!