ข่าวสารจากเรา

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560

 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 โดยปีนี้ ทางบริษัท ฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การขาดแคลน เสื้อผ้า เครื่องนุ่มห่ม กันหนาว ของพี่น้องทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดทำโครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 ขอรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม กันหนาว “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” เพื่อรวบรวมและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับสภากาชาดไทย นำไปแจกจ่ายให้กับพื้นที่ขาดแคลน และถิ่นทุรกันดาร ทั่วทุกภาคในจังหวัดต่างๆของประเทศไทย

 บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 10 “ แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว ” ประจำปี 2560 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 ในการรับบริจาคครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด และลูกค้าของเรา รวมไปถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป ยอดบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 720 กิโลกรัม และได้ทำการส่งมอบให้กับ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ณ.ตึกอำนวยธรรม ชั้น1 เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

  • แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว
  • แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว
  • แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว
  • แสงรุ่ง รวมใจ ต้านภัยหนาว

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก