ข่าวสารจากเรา

โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2561 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้

 บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้จัดทำ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้ เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
 โดยปีนี้ ทางบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่อง การปลูกจิตสำนึกที่ดีผ่านหนังสือในชุมชนและรณรงค์ให้คนไทยรักการอ่าน ทางบริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้” เพื่อรวบรวมขอรับบริจาคหนังสือและเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข นำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลน ระยะเวลารับบริจาคตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2561
 บัดนี้ โครงการพระอาทิตย์ส่องแสง ครั้งที่ 12 แสงรุ่งรวมใจ แบ่งปันความรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เสร็จสิ้นและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 ในการรับบริจาคครั้งนี้ ได้รับความสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี จาก คณะผู้บริหาร พนักงาน บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด และลูกค้าของเรา รวมไปถึงกลุ่มบุคคลทั่วไป และได้ทำการส่งมอบให้กับ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เสร็จสิ้นในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับโรงเรียนและแหล่งการเรียนรู้ที่ขาดแคลนต่อไป

 

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก