• CSR
  • แสงรุ่งรวมพลัง แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

แสงรุ่งรวมพลัง แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

แกลลอนบรรจุแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมฝ่าฟันวิกฤติสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทางบริษัทฯ ได้รวมบริจาค สิ่งของ ปัจจัยด้านต่างๆ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งในสถานพยาบาล และหน่วยงานของรัฐ เพื่อ สนับสนุนทุกหน่วยงานในการทำงานเพื่อพี่น้องชาวไทยทุกคน
 • แกลลอนบรรจุแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
 บริจาค “แอลกอฮอล์ ความเข้มข้น 70%” ที่มีฤทธิฆ่าเชื้อ COVID-19 ตาม กำหนด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ให้กับหน่วยงานราชการ 3 แห่ง ที่จังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 90 แกลลอน ขนาด 3.8 ลิตร แก่ โรงพยาบาลบ้านบึง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว และ เทศบาลตำบลหัวกุญแจ
 • กระปุกพลาสติก ใช้ในการเก็บตัวอย่างในห้องแลป
 มอบกระปุกพลาสติก จำนวน 500 ใบ ให้กับ โรงพยาบาลถลาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในห้องแลป
 • สายรัดหน้ากากอนามัย ป้องกันอาการเจ็บหู
 บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยเป็นเวลานาน ทำให้สายของหน้ากากอนามัยรัดใบหูและมีอาการปวดใบหู ทางบริษัทได้เล็งเห็นปัญหาและขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ได้มอบสายรัดหน้ากากอนามัย ป้องกันอาการเจ็บหูและใส่หน้ากากได้กระชับ จำนวน 6,400 ชิ้น โรงพยาบาลและสถานพยาบาล 14 แห่ง ได้แก่ แห่ง โรงพยาบาลและสถานพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลรามมาธิบดี โรงพยาบาลปากช่องนานา สถาบันบำราศนราดูร โรงพยาบาลจุฬา โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลปัตตานี โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ โรงพยาบาลบ้านบึง จ.ชลบุรี โรงพยาบาลฉลอง โรงพยาบาลปลวกแดง

error: Content is protected !!