ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

profile img

ฝาในมีกี่แบบ มีลักษณะต่างกันอย่างไร

           โดยฝาใน โดยทั่วไปจะเลือกใช้เพื่อปกป้องกันการรั่วซึมของผลิตภัณฑ์ด้านใน ที่นิยมใช้กันจะมี 3 แบบ ได้แก่ ฝาจุกใน โฟมบุฝา และฟอยล์ ซึ่งแต่ละแบบมีลักษณะดังนี้
           1. ฝาจุกใน เป็นแบบที่นิยมใช้มากที่สุด ทำจากพลาสติกชนิด LDPE ข้อดี : ใช้งานได้สะดวกไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยในการปิดเปิด สามารถปิดเปิดใช้งานได้หลายครั้ง ปกป้องการรั่วซึมได้ดี ข้อเสีย : มีขั้นตอนการเปิด-ปิดเพิ่ม 2 ขั้นตอน คือฝานอก และฝาใน มืออาจสัมผัสโดนน้ำยาได้
           2. โฟมบุฝา เป็นแผ่นโฟมพลาสติกที่ติดอยู่กับฝานอก เป็นที่นิยมในสินค้าที่ฝาขนาดเล็ก หรือฝาขวดที่ไม่เหมาะกับการใช้จุกในปิดฝา ข้อดี : ใช้งานได้สะดวก เปิดปิดง่าย ป้องกันการสัมผัสน้ำยาได้โดยตรง ข้อเสีย : ใช้ซ้ำได้น้อยครั้งกว่าฝาจุกใน และต้องเลือกชนิดโฟมให้เหมาะสมกับน้ำยาที่ใช้
           3. ฟอยล์ Heatseal เป็นแผ่นอลูมิเนียมบางๆ ใช้ความร้อนซีลปิดที่ฝาแน่นหนา ข้อดี : ป้องกันการรั่วซึมได้ดีที่สุด เหมาะกับสินค้าที่ความหนาแน่นต่ำหรือเหลวมาก หากใช้ฝาชนิดอื่นอาจมีโอกาสรั่วซึมได้ และป้องกันการปลอมแปลงได้ดี ข้อเสีย : ต้องใช้ความร้อนช่วยในการรีดปิดฝาด้วยความร้อนที่เหมาะสม ไม่เหมาะกับสินค้าที่ไวต่อความร้อน สามารถซีลปิดได้ครั้งเดียว ไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก