เกี่ยวกับเรา

Company Profile

profile img

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 ดำเนินกิจการประเภทการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของภาค อุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยบริษัทฯ มีโรงงานที่มีศักยภาพด้านการผลิตตั้งอยู่บน เนื้อที่ 120 ไร่ ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตกว่า 12,000 ตันต่อปี ทั้งนี้มีการคัดสรร วัตถุดิบที่มีคุณภาพ รวมถึงผู้บริหารที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวงการพลาสติก พร้อมทั้งบุคลากรที่มีความชำนาญในด้านเทคนิคสาขาต่างๆ จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าหลากหลายธุรกิจ

Quality

Quality img

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก

Manufacturing process

Manufacturing process img

ภายใต้กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีอันทันสมัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความชำนาญทางเทคนิคในด้าน ฉีด (Injection Molding) , เป่า (Blow Molding) และฉีดเป่า (Injection Blow Molding) นอกเหนือจากสินค้า ขวด, แกลลอน, ถังพลาสติก ขนาดต่างๆ แล้ว บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยเพิ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุ (Packing) แบบครบวงจร เช่น เครื่องบรรจุ (Packing Machine), สติกเกอร์ (Sticker), กล่องกระดาษ (Carton), ฟิล์มยืดพันพาเลท (Stretch Film), พาเลทพลาสติก (Plastic Pallet) เป็นต้น โดยมีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในการเคลื่อนย้าย และจัดเก็บ ตามกลุ่มธุรกิจการเกษตร, กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์, กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอางค์, กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี, กลุ่มธุรกิจรถยนต์, กลุ่มธุรกิจส่งออก, กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization)ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก