SHRINK FILM LABELING

  • ฟิล์มหดตัว(shrink film)
  • ฟิล์มหดตัว(shrink film)
  • ฟิล์มหดตัว(shrink film)
  • ฟิล์มหดตัว(shrink film)
  • ฟิล์มหดตัว(shrink film)

ฟิล์มหดตัว (SHRINK FILM LABELING)

  ฉลากหดรัดหรือฟิล์มหด (Shrink Film หรือ Sleeve Label) เรียกตามคุณสมบัติของฟิล์มนั่นเอง กล่าวคือ มันจะหดตัวเมื่อได้รับลมร้อน การใช้งานมีวิธีการง่ายๆ ด้วยการนำฟิล์มดังกล่าวมาทำเป็นท่อ แล้วสวมครอบสินค้าอย่างหลวมๆ จากนั้นนำไปผ่านลมร้อนซึ่งได้มาจาก เครื่องเป่าผม ธรรมดาหรือปืนก๊าซหรืออุโมงค์ร้อนก็ได้ ขึ้นกับขนาดของสินค้าและความเร็วที่ต้องการ เป็นผลให้ฟิล์มหดตัวและรัดแน่นกับสินค้าที่สวมอยู่

  คุณสมบัติที่โดดเด่นของฉลากฟิล์มหด คือ

1. สามารถหดรัดได้เข้ากับทุกวัสดุ ไม่ว่าจะเป็น โลหะ แก้ว พลาสติก

2. ช่วยให้สินค้ามีความเด่น และดึงดูดการซื้อสินค้า รวมถึงสามารถพิมพ์รูปภาพ ข้อความ และสามารถใช้สีสันได้ตามความต้องการ

3. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าได้ เป็นต้น การใช้งาน อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง และอื่นๆ

4. ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้านี้ยังไม่ผ่านการเปิดใช้จากใครมาก่อน และช่วยในเรื่องความปลอดภัย สร้างความหลากหลายให้แก่สินค้า

ติดต่อแสงรุ่ง

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

440 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150