คำแนะนำในการใช้ผลิตภัณฑ์

     ก่อนการใช้งานทุกครั้ง ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (MSDS), Technical Datasheet และคู่มือ “ การขนถ่าย เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การบรรจุและการประกอบ” ร่วมกับผู้ชำนาญการของท่าน

profile img

สามารถดาวน์โหลด คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ ได้ที่นี่