ข่าวสารจากเรา

โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7 และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน เรื่อง " พลาสติก รีไซเคิล "

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท พี ที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ครั้งที่ 7

และกิจกรรมส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน เรื่อง " พลาสติก รีไซเคิล " ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนหมู่บ้านเกาะโพธิ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยครั้งนี้ บริษัท ฯ ร่วมทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรอบ โดยมอบถังพลาสติกขนาด 30 ลิตร ให้แก่ทาง โรงเรียน เพื่อให้คณะครู และนักเรียน ได้ใช้ประโยชน์ ต่อไป

 

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก