• เกร็ดความรู้
 • รู้หรือไม่ ? ขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% สามารถช่วยโลกของเราได้ขนาดไหน?

รู้หรือไม่ ? ขวดพลาสติกรีไซเคิล 100% สามารถช่วยโลกของเราได้ขนาดไหน?

พลาสติกเป็นวัสดุที่มีความทนทานและใช้งานง่าย แต่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเกิดการเข้าสู่กระบวนย่อยสลายในธรรมชาติที่ไม่ถูกวิธี และยังทำให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกที่สะสมและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงหากถูกทิ้งลงสู่ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง ก็จะมีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ทางน้ำกับสัตว์น้ำอีกด้วย

การรีไซเคิลขวดพลาสติก 100% สามารถช่วยลดปริมาณ CO2 ที่ปล่อยออกไปได้ และลดจำนวนขยะพลาสติกที่อาจหลุดรอดลงสู่น้ำทะเลได้ หากเปรียบเทียบกับจำนวนเท่ากับน้ำหนักกระป๋องถึง 10 ล้านกระป๋อง ที่น่าตกใจคือ พื้นที่ฝังกลบขยะในปัจจุบันมีปริมาณขยะพลาสติกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการเผาขยะเป็นวิธีการจัดการที่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศอีกด้วย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เราได้เห็นการระดมพลังในเทรนด์ของการรักษ์โลก เช่น การเปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกเป็นกระเป๋าผ้า หรือถุงกระดาษ อีกทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้), Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (รีไซเคิล)

การให้ความสำคัญกับขวดรีไซเคิล จึงเป็นแนวทางการนำขวดพลาสติกเก่า หรือเศษพลาสติกในครัวเรือน เข้าสู่กระบวนการแปรรูป ทำให้พลาสติกเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ใหม่ได้ ลดการสร้างขยะพลาสติกและการใช้พลาสติกใหม่ได้อีกวิธีนึง

รีไซเคิลคืออะไร มาทำความรู้จักให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นกัน

เมื่อพูดถึง “รีไซเคิล” หรือที่เรารู้จักในภาษาอังกฤษว่า Recycle ไม่ใช่เพียงแค่คำที่เราคุ้นหูกันมาก่อน แต่รีไซเคิลยังเป็นการสิ่งที่ช่วยให้เราได้กระตุ้นการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อนำวัสดุเดิมกลับมาใช้ใหม่ ผ่านเทคนิคหรือเทคโนโลยีพิเศษ ผ่านขั้นตอนนี้เราจะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่อาจจะเป็นวิธีการรักษารูปลักษณ์เดิมหรือมีการปรับเปลี่ยนลักษณะทางภาพและรูปร่าง

นอกจากนี้ เรายังมักจะได้เห็นสัญลักษณ์ของรีไซเคิลที่เป็นลูกศรวน 3 ด้าน หรือในชื่อย่อว่า “Mobius Loop” เป็นการระบุแนวทางและความข้อมูลเพื่อบอกวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่ ทั้งนี้ หลายครั้งเราอาจพบตัวเลขหรือตัวอักษรที่ประกอบกับสัญลักษณ์นี้ เพื่อแสดงประเภทของวัสดุ โดยเฉพาะกับพลาสติก

ปัจจุบันในประเทศไทย การใช้และการเข้าใจสัญลักษณ์นี้อาจจะเน้นไปที่ภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และพบว่าในระดับของการใช้พลาสติกในครัวเรือนยังมีปัญหาเรื่องความเข้าใจในการแยก

ขยะ ดังนั้น เราจึงควรเริ่มสร้างความรู้และปลูกฝังให้กับกลุ่มผู้บริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรีไซเคิลและสร้างสังคมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น ด้วยเนื้อหาหรือสื่อต่างๆ ให้กับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

การรีไซเคิลพลาสติก 100% ช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อย่างไร?
การรีไซเคิลพลาสติกเป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากในยุคสมัยนี้ เนื่องจากจะช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนได้ และยังช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ในหัวข้อนี้เราจะให้ทุกท่าน ได้เห็นว่าการรีไซเคิลพลาสติก 100% สามารถช่วยให้ธุรกิจและโรงงานผลิตประหยัดต้นทุนได้อย่างไร

 1. ลดการใช้วัตถุดิบใหม่: การใช้พลาสติกรีไซเคิลแทนพลาสติกใหม่หมายความว่าเราจะซื้อวัตถุดิบใหม่น้อยลง เช่น เม็ดพลาสติก ที่ผลิตโดยใช้น้ำมันดิบ ทำให้ต้นทุนการซื้อเม็ดพลาสติกใหม่จะแปรผันตามราคาน้ำมันดิบ หากใช้พลาสติกรีไซเคิลก็จะลดต้นทุนในส่วนนี้ไปได้
 2. ประหยัดพลังงาน: การผลิตพลาสติกจากพลาสติกรีไซเคิล จะใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตพลาสติกใหม่จากน้ำมันดิบ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของพลังงาน
 3. ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการขยะ: การรีไซเคิลพลาสติกช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องไปฝังกลบหรือนำไปเผาทำลาย ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการฝังกลบขยะพลาสติก
 4. ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจ: ธุรกิจที่เน้นการรีไซเคิลสามารถใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เนื่องจากกระแสรักษ์โลกทำให้ผู้คนหันมาสนใจสินค้ารีไซเคิลกันมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มยอดขายและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
 5. ได้รับการสนับสนุนทางภาษีหรือโครงการ: หลายรัฐบาลมีโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจที่ทำการรีไซเคิล ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เมื่อได้รับสนับสนุนเหล่านี้จากภาครัฐ

การรีไซเคิลพลาสติก 100% ไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมและทำให้โลกเป็นที่อยู่ที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น การเน้นการรีไซเคิลจึงควรเป็นวัฒนธรรมที่ทุกธุรกิจควรหันกลับมาให้ความสำคัญ

กระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติก การหมุนเวียนสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
พลาสติกเป็นวัสดุที่ประโยชน์มากแต่ยังเป็นอีกสิ่งที่สร้างปัญหาทางสิ่งแวดล้อมถ้าไม่ได้จัดการอย่างถูกต้อง การรีไซเคิลเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ และช่วยเพื่อนำพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีกครั้ง โดยสามารถทำได้หลากหลายวิธี

การรีไซเคิลขวดพลาสติกเป็นการสร้างวัฏจักรปิดหรือ “closed cycle” ที่ให้พลาสติกสามารถใช้ใหม่ได้หลายครั้ง โดยไม่สูญเสียคุณค่าวัสดุ ดังนั้น PE สามารถกลายเป็นขวดสีขาว และ PET สามารถกลายเป็นขวดใสไร้สี และกระบวนการอื่นๆ ดังต่อไปนี้

 1. การคัดแยกและล้าง: ในระยะเริ่มต้น ขวดพลาสติกที่ถูกเก็บมาจะถูกคัดแยกตามประเภท และต่อมาจะถูกล้างอย่างละเอียดเพื่อเอาสิ่งเจือปนออก และทำความสะอาด เพื่อนำมาเข้ากระบวนการรีไซเคิลต่อไป
 2. การบดและหลอม: เมื่อขวดพลาสติกสะอาดแล้ว กระบวนการต่อมาจะถูกบดเป็นเศษเล็กๆ จากนั้นเศษพลาสติกเหล่านี้จะถูกหลอมและแปลงเป็นเม็ดพลาสติก
 3. การขึ้นรูป: เม็ดพลาสติกสามารถนำไปขึ้นรูปเป็นขวดหรือผลิตภัณฑ์พลาสติกทรงต่างๆ ในอุตสาหกรรม ขวดรีไซเคิลจะถูกส่งกลับมายังผู้ผลิตและผู้ขายเพื่อใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้สามารถวางจำหน่ายแก่ผู้บริโภคได้ในต่อมา

กระบวนการรีไซเคิลขวดพลาสติกนั้นไม่เพียงแต่ช่วยในการปกป้องปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ยังสร้างคุณค่าให้กับพลาสติก และป้องกันการสูญเสียของวัสดุที่มีคุณค่า และเป็นขั้นตอนสำคัญที่ยืนยันว่าเราสามารถรักษาโลกของเราได้อย่างยั่งยืนได้ด้วยกระบวนการเหล่านี้ได้

ประโยชน์ของการรีไซเคิล เพื่อช่วยโลกและรักษาสิ่งแวดล้อม
การรีไซเคิลเป็นกระบวนการที่สำคัญ เพื่อเป็นการช่วยโลกและรักษาสิ่งแวดล้อมของเราในปัจจุบัน ดังนั้น เราขอรวบรวมประโยชน์ของการรีไซเคิลมาบอกเล่าให้กับทุกท่าน เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ข้อมูลดังกล่าวว่าประโยชน์ของการรีไซเคิลที่ควรรู้มีอะไรบ้าง

 1. ประหยัดงบประมาณในการจัดการขยะ: การรีไซเคิลพลาสติกคือการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เมื่อแยกขยะส่วนที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ก็จะเหลือปริมาณขยะจริงที่จำเป็นต้องกำจัดหรือทำลายน้อยลง
 2. ลดการผลิตพลาสติกใหม่: การรีไซเคิลขวดพลาสติกและการใช้ถุงรีฟิลสามารถช่วยลดการผลิตพลาสติกใหม่ลงกว่า 200,000 กิโลกรัม นั่นคือการประหยัดทรัพยากรและพลังงานในการผลิต
 3. การประหยัดพลังงานและวัตถุดิบ: การรีไซเคิลช่วยลดการใช้พลังงานและวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกใหม่ ทำให้เราประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมาก
 4. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: การรีไซเคิลช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อน การลดการปล่อยก๊าซเหล่านี้ช่วยในการรักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี
 5. เพิ่มพื้นที่ฝังกลบขยะ: ด้วยการที่เราได้นำวิธีกระบวนการรีไซเคิลขยะที่อย่างถูกวิธี ทำให้มีพื้นที่เหลือสำหรับฝังกลบขยะชนิดอื่น ลดปัญหาขยะที่สะสมเป็นภูเขาในจุดฝังกลบ

การรีไซเคิลไม่ใช่เพียงการประหยัดทรัพยากรเท่านั้น แต่ยังช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้โลกนี้เป็นพื้นที่อยู่ที่ดีกว่าสำหรับเราและรุ่นหลังต่อไป เริ่มต้นด้วยการรีไซเคิลในวันนี้

ตัวอย่างประโยชน์การรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ต่างๆ

 1. การรีไซเคิลเศษกระดาษ
  กระดาษเก่าสามารถนำมาใช้ในการผลิตกระดาษใหม่ได้ ลดความต้องการในการใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานกระดาษ เยื่อกระดาษหลักๆ มาจากต้นไม้ในธรรมชาติ และการผลิตกระดาษหนึ่งพันกิโลกรัมจำเป็นต้องตัดต้นไม้และทำลายป่า การนำกระดาษเก่ามาใช้สามารถช่วยลดการทำลายป่าไม้ซึ่งมีจำนวนจำกัดและมีคุณค่าต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. การรีไซเคิลเศษพลาสติก
  การเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบันทำให้พลาสติกมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นในวิถีชีวิตของเรา ในทุก ๆ วันเรามักพบกับการใช้งานวัสดุประเภทนี้หลายครั้ง เช่น ขันน้ำ แปรงสีฟัน ถุงพลาสติกเก็บอาหาร และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากความสะดวกแล้ว ปัญหาในการกำจัดเศษพลาสติกก็เป็นสิ่งที่ต้องหาทางแก้ไข เนื่องจากพลาสติกมีการย่อยสลายที่ยาก และต้องใช้เวลานานมาก

ด้วยคุณสมบัติที่ยากต่อการย่อยสลายของพลาสติก การรีไซเคิลเป็นวิธีที่ช่วยลดปัญหานี้ และยังสามารถช่วยในการลดความต้องการในการนำเข้าเม็ดพลาสติก ซึ่งมาจากการกลั่นน้ำมัน การรีไซเคิลพลาสติกไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าวัตถุดิบ แต่ยังช่วยลดปัญหาการกำจัดขยะพลาสติกอีกด้วย การรีไซเคิลเพื่อนำเศษพลาสติกมาบดและนำมาทำความสะอาดเพื่อใช้แทนเม็ดพลาสติกใหม่ ก็เป็นทางที่ดีในการช่วยทำให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนมากขึ้น

 1. การรีไซเคิลเศษเหล็ก เศษโลหะ
  เศษเหล็กและเศษโลหะสามารถนำไปฟื้นฟูและใช้สร้างสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเช่น เหล็กเส้น เหล็กรูปทรงสำหรับงานก่อสร้าง สายไฟ กรอบหน้าต่าง ประตู หม้อหุงข้าว กาน้ำ ช้อน ส้อม และอีกมากมาย การรีไซเคิลเศษโลหะช่วยในการลดการขุดแร่ธรรมชาติซึ่งมีปริมาณลดลงขึ้นทุกวัน ในปัจจุบัน การรับซื้อและขายเศษเหล็กนั้นต้องทำความสะอาดเพื่อกำจัดสิ่งปนเปื้อน เช่น ดินทราย ยาง พลาสติก และสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ และจากนั้นก็มีการอัดให้กลายเป็นก้อนเพื่อนำไปใช้งานในโรงงานที่ผลิตสินค้าจากเหล็กในประเทศ

สามารถอ่านบทความเกี่ยวกับกระบวนการรีไซเคิลพลาสติกเพิ่มเติมได้ที่
https://www.srgplastic.com/recycle-ผลิตภัณฑ์พลาสติก/

เอกสารอ้างอิง
1) https://plastichouseltd.com/blogrp-ออกแบบบรรจุภัณฑ์เกษตร
2) https://www.sunstoreonline.com/content/29850/การเลือกบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย-บรรจุภัณฑ์เคมีรุนแรง-เพื่อการขนส่ง
3)https://www.tosh.or.th/images/file/2020/398-1.pdf?_t=1582269162
4)https://www.si.mahidol.ac.th/project/sicsm/news_files/19_1.pdf
5)https://safety-risk-environment.blogspot.com/2008/12/blog-post_02.html#google_vignette

error: Content is protected !!