ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

คลิกที่นี่   เพื่อลงทะเบียนกรอกประวัติและสมัครงานกับเรา หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

หัวหน้าแผนกบัญชี-ต้นทุน

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 35 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีด้านบัญชี-ต้นทุน
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ด้านบัญชี-ต้นทุน ระดับหัวหน้างานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ไอที(โปรแกรมเมอร์)

ที่ทำงาน : สำนักงานกรุงเทพ
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์ : เขียนโปรแกรม Reportต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

หัวหน้าแผนกคลังสินค้า

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์การทำงานคลังสินค้า-จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

QA Supervisor

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : จบปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมพอลิเมอร์ วิศวกรรมพลาสติก วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุสาหกรรม
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ทำงาน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

หัวหน้าควบคุมเอกสาร / เลขานุการ

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 35 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ด้านเลขาโดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี / มีความซื่อสัตย์-อดทนสูง

วิศวกรไฟฟ้า

ที่ทำงาน : สำนักงานกรุงเทพ
อายุ : 30 ขึ้นไป
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาอิเล็คทรอนิคส์, ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ : 3 - 4 ปีขึ้นไป **มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณการทำงานคลังสินค้า-จัดส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

หัวหน้าแผนกจัดซื้อ

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 30 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ด้านการตลาด - จัดซื้อ
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ทำงานด้านการจัดหา - จัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : ละเอียด-รอบครอบ / สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตำแหน่งฝึกอบรม)
คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

เจ้าหน้าที่สรรหา-คัดเลือก

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
ประสบการณ์ : ประสบการณ์ด้านการสรรหาว่าจ้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ (ตำแหน่งสรรหาและคัดเลือก)
คุณสมบัติ : สามารถใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี / สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ และพร้อมพัฒนาศักยภาพไปกับบริษัทฯ

ช่างเทคนิค/ ช่างซ่อมบำรุง

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 21 ขึ้นไป
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา : วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านเครื่องเป่า-ฉีดพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้ดี / พักอาศัยในเขต อ.บ้านบึง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานขับรถ 6 ล้อ

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา : ป.6-ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ขับรถ6ล้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : มีใบขับขี่ประเภทที่ 2,3,4

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

ที่ทำงาน : สำนักงานชลบุรี
อายุ : 23 ขึ้นไป
เพศ : ชาย - หญิง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือผ่านการอบรม 180 ชั่วโมง
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ จป. วิชาชีพด้านโรงงาน
คุณสมบัติ : มีทักษะการเป็นวิทยากร/มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี/สื่อสารได้ดี (ด้านความปลอดภัย)

พนักงานขับรถพ่วง

ที่ทำงาน : สำนักงานกรุงเทพ
อายุ : 25 ขึ้นไป
เพศ : ชาย
ระดับการศึกษา : ป.6-ปวช. ขึ้นไป
ประสบการณ์ : 2 ปี ขึ้นไป **มีประสบการณ์ขับรถพ่วงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
คุณสมบัติ : มีใบขับขี่ประเภทที่ 2,3,4

คลิกที่นี่ เพื่อลงทะเบียนกรอกประวัติและสมัครงานกับเรา หรือดาวน์โหลดใบสมัคร

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด

เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีนโยบายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งระบบบริการอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการรับรองการบริหารงานด้วยระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการคัดสรรวัตถุดิบและกระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถบรรจุอาหารได้ (Food Grade) และตอบสนองลูกค้าในกลุ่ม จีเอ็มพี (GMP), แฮชเซป (HACCP), บีอาร์ซี (BRC) ทั้งนี้สินค้าของบริษัทฯ ยังได้รับการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสหประชาชาติ (United Nations-UN) ทำให้สามารถบรรจุเคมีภัณฑ์ เพื่อการส่งออกไปยังทั่วทุกมุมโลก